KONTAKT

HOTEL NAVIGATOR ***
ul. Łąkowa 7
64-360 Zbąszyń
+48 68 38 46 088
hotel@navigatorhotel.pl 

Organizacja przyjęć weselnych i komunijnych

eventy@navigatorhotel.pl

Organizacja konferencji i imprez firmowych

konferencje@navigatorhotel.pl

SPA, rezerwacja zabiegów i masaży
pn.-pt.10:00 - 18:00
T: +48 575 002 811
E: spa@navigatorhotel.pl

Konto bankowe

Numer konta: SANTANDER BANK POLSKA Oddział Zbąszyń 72 1090 1388 0000 0000 3803 4369

Kod Swift : WBKPPLPP

IBAN PL72 1090 1388 0000 0000 3803 4369

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTELU NAVIGATOR

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa danych jest Hotel Navigator  (IMEX LW sp. z o. o.) z siedzibą przy ul. Łąkowej 7
  w Zbąszyniu, 64-360, NIP: 5961002729, REGON: 210244952
 2. Nasze dane kontaktowe to :
  1. e-mail: hotel@navigatorhotel.pl
  2. adres korespondencyjny jak w pkt. 1 niniejszej informacji.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi hotelowej  lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelowej (np. rezerwacja),
  2. obowiązek prowadzenia rachunkowości (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, sprawozdawczość do organów skarbowych),
  3. dochodzenie roszczeń,
  4. marketing usług własnych (bezpośredni),
  5. archiwizacji danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, f RODO, czyli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz marketing usług własnych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług hotelowych.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione organy publiczne,
  2. podmioty dostarczające korespondencję,
  3. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  4. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  5. podmioty świadczące usługi IT,
  6. podmioty świadczące usługi ochrony obiektu,
  7. podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
  1. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
  3. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono realizację umowy.
  5. przenoszenia danych związanych z zawarciem umowy na świadczenie usług hotelowych.
  6. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-maila ADO.
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Współrzędne GPS: 52.2518412, 15.8977864